ASSESSORAMENT

Estudiem amb cadascun dels nostres clients, les seves necessitats, per tal de proposar la millor solució a cadascun dels projectes o treballs que sens plantegen.

Donem servei a tot tipus de projectes relacionats amb el món rural.

L’ajudem a preparar la documentació necessària per a la gestió diària de la seva activitat.

 Consultoria

 Consultoria

ENGINYERIA
Projectes d’obra i activitat, amb la corresponent direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut, fins a l’obertura de l’establiment.

Legalització de tot tipus d’obres i activitats en funcionament.
Estudis d’inundabilitat
Legalització de pous i captacions d’aigua
Aixecaments topogràfics
Registre d’activitats agroalimentàries
Valoracions de danys i finques
Delimitació de finques, segregacions i actualitzacions de límits

TRAMITACIÓ D’AJUDESi SUBVENCIONS
Assessorament i tramitació de:
- Declaració Única Agrària (DUN) i els seus ajuts associats:
o Pagament únic i pagament verd
o Pagaments complementaris (zones amb limitacions naturals,…)
o Incorporació de joves
o Millora de competitivitat d’explotacions agràries, mitigació del canvi climàtic i diversificació.
o Pla renove que maquinària agrícola


T'esperem, Agro Barons a Cardona!

Serveis i projectes al teu servei